Magnus Itland (itlandm) wrote in nanowrimo_scan,
Magnus Itland
itlandm
nanowrimo_scan

Norsk/English

Hei folkens. Har kasta meg på denne kommuniteen i år, men hadde tenkt å skrive romanen på engelsk. Norsk - og ikkje minst nynorsk - er såpass smalt, at med eit så spesielt plott er det sannsynlege lesar-talet 1, medrekna meg. Men med engelsk er der ein milliard menneske som kan lese det, og same kor sprøtt det er så vil ein eller annan i ein milliard menneske finne det interessant. Det er min logikk. Det er på same måten med LJ, den er på engelsk også. Det, og tale-til-tekst programmet mitt skjønar ikkje norsk heller. -_-
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 1 comment