Magnus Itland (itlandm) wrote in nanowrimo_scan,
Magnus Itland
itlandm
nanowrimo_scan

  • Mood:

Det er 27. oktober. Veit du kvar plottet ditt er?

Har du lagt merke til i somme filmar, hovudpersonen står og ser utover byen frå eit høgt punkt langt oppi lia, og du ser eit hav av lys frå hus og vegar og tårn...

Vel, eg har same kjensla, berre at eg står høgt oppi lia oppforbi ei fråflytta jordbruks-grend i bygde-Noreg. Der er eitpar utelamper og det lyser i vindauga på tre-fire gardar som enno ikkje er nedlagde, men det er det heile, og kven veit kor lenge eingong det varer.

Vel, det virka som ein god ide ... to, tre gode idear faktisk. Ser ut som eg må overlate resten til hovudpersonane mine. Dette kjem til å bli spanande.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic
  • 1 comment